การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (ENGLISH PROGRAM และ MINI ENGLISH PROGRAM ) ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (ENGLISH PROGRAM และ MINI ENGLISH PROGRAM ) ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด​ประกาศ​ได้ที่ ==> Click

-ระดับ​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 รายงานตัวที่ลิ้งค์ bit.ly/nrreport64m1 ระบบจะเปิดให้รายงานตัวในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

-ระดับ​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 รายงานตัวที่ลิ้งค์ bit.ly/nrreport64m4 ระบบจะเปิดให้รายงานตัวในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

*หมายเหตุ:

1. เวลาและลำดับการมอบตัวจะแจ้งอีกครั้งในวันที่มารายงานตัว

2. นักเรียนและผู้ปกครองที่รายงานตัวในระบบออนไลน์แล้วไม่ต้องไปรายงานตัวที่โรงเรียน “เว้นแต่ผู้ปกครองและนักเรียนลำดับสำรองของ EP”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *