การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

📣 ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม). ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

🚩 แบบประเมินความพึงพอใจ “การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์” ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *