การปรับปรุงระบบโทรศัพท์

แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำลังปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายนอกใหม่ ทำให้เลขหมายโทรศัพท์หลัก 0 2424 1826, 0 2424 9707, 0 2424 7851 ไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการติดต่อโปรดใช้ หมายเลข 0 2884 5915

จึงขออภัยในความไม่สะดวก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *