การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *