การประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 และรับฟังการบรรยาย เรื่อง Strategic thinking for classroom management in the 21st century

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร และวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรมประชุมครูและรับฟังการบรรยาย เรื่อง Strategic thinking for classroom management in the 21st century

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *