การประชุมร่วมกับครูวิทยากรพิเศษโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นายอิทธิภพ ทิมวิภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสมโภช พ่วงเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมร่วมกับครูวิทยากรพิเศษโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อรับทราบนโยบายและหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระบบออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *