การประชุมขยายผลและเสวนาการดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางพัฒนาทั้งระบบ(Healthy School: The Whole System Approach)

การประชุมขยายผลและเสวนาการดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางพัฒนาทั้งระบบ(Healthy School: The Whole System Approach) โดย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้ที่ลิ้งค์ 👉 Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *