การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

ลิงค์สำหรับดูรูปเพิ่มเติม Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *