การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสิบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.กท 1

การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสิบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.กท 1

ชมประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *