การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ประกอบการร้านค้า

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ให้ความรู้และดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้า ก่อนทำการเรียนรูปแบบ On site วันแรก โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *