การตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

 

งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ NR Digital Knowledge Centre โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *