กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและกลุ่มสาระฯ ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำโดยนายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกับวัดนายโรง และชุมชน ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *