โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมลงนาม MOU

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมลงนาม MOU ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ เพลาเพลิน รีสอร์ท  จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิ้น ประเทศจีน

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิ้น ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน พ.ศ. 2561                                                

Read more

ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ให้ความรู้แก่เณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณ, นางสาวชนิตา ทองวิไล และนายจักรภพ เมืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ให้ความรู้แก่เณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดนายโรง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ชมคลิปวีดีโอ ==> https://www.facebook.com/551484531905455/videos/552440421809866/ Cr.ขอบคุณภาพและวีดีโอจาก Facebook โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดนายโรง

Read more

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ IEP (Integrated English Program) ปี 2561

  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ IEP (Integrated English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2561

Read more