แข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับประเทศ (คะแนนห่างจากผู้ชนะเลิศเพียง 0.33)

ด.ช. ฉันทัช นีล ไนท์​ นักเรียนชั้น ม. 2/1 เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าประกวดร้องเพลงสากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560 โดยได้ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับเขตและระดับภาคมาก่อนหน้านี้ เข้าประกวดด้วยเพลง Stars จากละครเพลง Les Misérables ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับประเทศ (คะแนนห่างจากผู้ชนะเลิศเพียง 0.33)

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ กับ YFU ไปประเทศเยอรมัน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบในโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ กับ YFU ไปประเทศเยอรมัน ประจำปี 2559 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกได้แก่ นายเสกมา บัวขาว ม.3/3 และนางสาวอภิสรา เกียรติศิริโรจน์ ม.4/1

Read more