รางวัล สพม.1 SESAO1 AWARDS ประจำปี 2560

  นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้ารับรางวัล สพม.1 SESAO1 AWARDS ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีคณะครูและผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี

Read more

ประมวลภาพกิจกรรม MNR OPEN HOUSE 2018

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม MNR OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการและร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้จัดแสดงผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน  อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ Pre-test เพื่อทดลองทำข้อสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิ้งค์ ประมวลภาพกิจกรรม MNR OPEN HOUSE 2018        

Read more

ผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ทุกคน และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

Read more

IT’S A THREE-PEAT

CONGRATULATIONS TO MNR STUDENTS ON WINNING HRS PRINCESS AWARDS! Royally Bestowed Grand Prix in French Exhibit Competition  2015-2017 Bestowed by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn For the Annual Competition of the Thai Association of French Teachers with participants from schools all over the country. กิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประทานรางวัล รางวัลพระราชทานยอดเยี่ยม การแข่งขันประกวดบอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส  3 ปีติดต่อกันปีการศึกษา 2558 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ “Hommage à SAR La Princesse Maha Chakri Sirindhorn pour son soutien de la diversité linguistique et culturelle”  (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนับสนุนความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม)ผู้นำเสนอผลงานเป็นภาษาฝรั่งเศส  นางสาวสุชานาถ บุญเลิศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2559 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ              “Célébrons les 160 ans de  relations franco-thaïes” (ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส 160 ปี)               ผู้นำเสนอผลงานเป็นภาษาฝรั่งเศส  นางสาวรังสิมาฐิติ ไทรชมภู  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2560 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ              “En avant, le français avec l’ATPF! Célébrons

Read more

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ

จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 แข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา มีผู้แข่งขันในระดับม.ปลายทั้งหมด 1,034 คน นักเรียนของเรา นายทาคุมิ บุญรัตน์คุณานนท์ ม.5/1ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมประกาศนียบัตรและเหรียญเกียรติคุณ ทั้งนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงและอาจารย์ผู้ฝึกสอนได้รับโล่รางวัล,ประกาศนียบัตร และเหรียญเกียรติคุณอีกด้วย คลิกเพื่อดูรูปภาพ…..

Read more