ผู้บริหารและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงสวัสดีปีใหม่ ชุมชนวัดนายโรงและวัดบางบำหรุ

ผู้บริหารและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าเยี่ยมวัดและชุมชนเพื่อกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์อันดี เนื่องในวาระดีถีขึ้นขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งสนทนาในแนวทางความร่วมมือเพื่อเยาวชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

Read more

น.ส.มินนา​ กระถินทอง​ นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 4/1 เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไป รับรางวัลและเปิดตัวในฐานะทูตเป้าหมายระดับโลก

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 🥳 ได้รับการคัดเลือก จาก กิจกรรม NBI9 SEP for SDGs Youth Ambassador 2020 เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไป รับรางวัลและเปิดตัวในฐานะทูตเป้าหมายระดับโลกโดยโครงการ Sustanaibility Development Goals Youth Action โครงการสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุม Global Goals Summit 2020 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2563 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 🥇รางวัลชนะเลิศ นางสาวมินนา​ กระถินทอง​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4/1 🥈รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 นายพชรพล​ เจริญ​แล้ว​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/2 นายเดชดนัย มีคุณสุต นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 4/5 🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2นางสาวพิมลมาศ​ บาลมงคล นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/1 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายสหรัถ ชวฤๅชัย นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/1 รางวัลชมเชย นางสาวสรมิดา ตาลแต่ง นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 4/6 นางสาวชนม์นิภา​ สิทธิฤทัย​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 6/3 รางวัลที่ 1-2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม

Read more

นางสาวธัญชนก ทวีปัญญาภรณ์(เพิร์ล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ชนะเลิศการแข่งขัน EP/MEP (Zone A) Competitions Singing Contest 2019 ได้อันดับที่ 1

🎊 Congratulations 🎊 👏นางสาวธัญชนก ทวีปัญญาภรณ์(เพิร์ล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชนะเลิศการแข่งขัน EP/MEP (Zone A) Competitions Singing Contest 2019 อันดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย👏

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรม Happy Chinese New Year

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรม Happy Chinese New Year เนื่องในวันตรุษจีน เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องการเรียนรู้ภาษาจีน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/2Swb62V หรือ Facebook: Nairong ICT

Read more

งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แจกจ่ายหน้ากาก N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน

จากสถานการณ์คุณภาพอากาศในปัจจุบัน พบว่าหลายพื้นที่ค่ามลพิษทางอากาศยังอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากร จึงดำเนินการแจกจ่ายหน้ากาก N95 จำนวน 1,200 ชิ้น แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ

Read more