โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมปลูกต้นประจำรัชกาลที่ 10

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์: ต้นรวงผึ้ง ชื่อไทย: รวงผึ้ง ชื่อท้องถิ่น: น้ำผึ้ง (กรุงเทพฯ), สายน้ำผึ้งและดอกน้ำผึ้ง (ภาคเหนือ) ชื่อสามัญ: Yellow star ชื่อวงศ์ : MALVACEA ชื่อวิทยาศาสตร์: Schoutenia glomerata King subsp.peregrina (Craib) Roekm. ขอบคุณรูปภาพต้นรวงผึ้งจาก http://blog.elehotelproducts.co.th

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมลงนาม MOU

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมลงนาม MOU ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ เพลาเพลิน รีสอร์ท  จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิ้น ประเทศจีน

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิ้น ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน พ.ศ. 2561                                                

Read more

ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ให้ความรู้แก่เณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณ, นางสาวชนิตา ทองวิไล และนายจักรภพ เมืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ให้ความรู้แก่เณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดนายโรง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ชมคลิปวีดีโอ ==> https://www.facebook.com/551484531905455/videos/552440421809866/ Cr.ขอบคุณภาพและวีดีโอจาก Facebook โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดนายโรง

Read more