วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเป็นวันแม่แห่งชาติ เหล่าข้าราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความส านึกในพระมหา กรุณาธิคุณ และพระบารมีอันล้นเกล้าฯจึงร่วมใจกันจัด พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสักการะ และจัด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ .ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

“นายโรงก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0”

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดงาน “นายโรงก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.   ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานนักเรียน ทั้งทางด้านวิชาการ หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ผลผลิตและจัดแสดงผลงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการทดสอบความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ วางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการประกวดและการแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ศิลปะ และ ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนทั้งด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ และร่วมแข่งขันต่างๆ (แข่งขันเฉพาะประถมศึกษาตอนปลาย) คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม….. ฝ่ายบริหารวิชาการ โทร.02-424-1826 ต่อ 2120

Read more

โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน

โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน (The Dispatch Program of Japanese Language Assistant to ASEAN “NIHONGO Partners” Program) เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมฐานการบินกำแพงแสน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

นักเรียนแลกเปลี่ยน

นายสุรพงศ์ งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอาร์เจนติน่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Read more