การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด…..

Read more

ประกาศขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 1.ตำแหน่งที่รับสมัคร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์        จำนวน  1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป          (1)  เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุ 23 – 35 ปี          (2)  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หน้าที่รับผิดชอบช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ -ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน -ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สำนักงานและห้องเรียน สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ต่างๆ เช่นเครื่องเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์ -สนับสนุนด้านไอที และงานอื่นๆที่มอบหมาย 2.ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี         จำนวน  1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป          (1)  วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง          (2)  เพศหญิง, ชาย มีสัญชาติไทย อายุ23 – 35 ปี 

Read more

การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ Minecraft Thailand Competition

ทางคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ACER และ Neolution E-Sport เชิญชวนน้องๆมัธยมเหล่าเกมเมอร์มาประชันไอเดียความคิดสร้างสรรค์กับการแข่งขันเกม Minecraft ครั้งแรกในประเทศไทย กับทัวร์นาเมนต์ Minecraft Thailand Competition ที่งานนี้มีทุนการศึกษาเรียนระดับมหาวิทยาลัยฟรี 4 ปี!! มูลค่ากว่า 1,000,000 พร้อม ACER Gaming Notebook และ Gaming Gear และรางวัลอีกมากมาย สมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560

Read more

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) และ เจ้าหน้าที่บัญชี

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) และ เจ้าหน้าที่บัญชี

Read more