การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ

จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 แข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา มีผู้แข่งขันในระดับม.ปลายทั้งหมด 1,034 คน นักเรียนของเรา นายทาคุมิ บุญรัตน์คุณานนท์ ม.5/1ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมประกาศนียบัตรและเหรียญเกียรติคุณ ทั้งนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงและอาจารย์ผู้ฝึกสอนได้รับโล่รางวัล,ประกาศนียบัตร และเหรียญเกียรติคุณอีกด้วย คลิกเพื่อดูรูปภาพ…..

Read more

Hour of Code

การจัดกิจกรรม Hour of Code ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง NR Digital เวลา 8.10 – 15.40 น. ได้นำมาซึ่งเรื่องราวดีๆ มากมาย นักเรียน ทุกคนต่างได้เริ่มต้นเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Coding ว่าไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด และยังไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกด้วย… และไม่ใช่เพียงแค่ความรู้เท่านั้นที่นักเรียน ได้รับ แต่นักเรียน ยังได้รับความสุข ความสนุกสนาน พร้อมได้พัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และการแก้ไขปัญหาไปในเวลาเดียวกัน… แล้วพบกันครับ

Read more

งานจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องเรียนรู้ภาษาจีน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความประสงค์จะจ้างจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องเรียนรู้ภาษาจีน จำนวนเงิน 150000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีข้อมูลดังนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด…..

Read more

กำหนดการศิลปหัตถกรรม ประเภทการแขงขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ประเภทการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้อง Nurse Room พร้อมจับฉลากการแข่งขัน 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดย รองผู้อำนวยการ รวิกานต์ บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และแนะนำคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน 09.00 – 12.00 น. เริ่มการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ภาคเช้า – ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง ศูนย์ภาษาจีน ชั้น 2 – ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง Language Lab ชั้น 2 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.30 น. เริ่มการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ภาคบ่าย (ต่อ) – ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง ศูนย์ภาษาจีน ชั้น 2 – ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง Language Lab ชั้น 2 ************************************************************************ หมายเหตุ กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Read more

NR Open House 2018

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดบ้านต้อนรับทุกคนแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ลงทะเบียนออนไลน์สำรองที่นั่งได้ที่ คลิกเพื่อลงทะเบียน งาน NR Open House 2018 เริ่มลงทะเบียนภายในงาน 8.30 น. เริ่มงาน 9.00 – 12.30 น. **สำหรับท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ทัน สามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเลยค่ะ** แล้วพบกันนะคะ

Read more