ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ(English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562 และตารางสอบ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ(English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562 และตารางสอบ        

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนพิเศษ(English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562 และตารางสอบ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนพิเศษ(English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562 และตารางสอบ            

Read more

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program  ปีการศึกษา  2561   รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 EP, MEP   รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 EP, MEP

Read more

IT’S A THREE-PEAT

CONGRATULATIONS TO MNR STUDENTS ON WINNING HRS PRINCESS AWARDS! Royally Bestowed Grand Prix in French Exhibit Competition  2015-2017 Bestowed by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn For the Annual Competition of the Thai Association of French Teachers with participants from schools all over the country. กิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประทานรางวัล รางวัลพระราชทานยอดเยี่ยม การแข่งขันประกวดบอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส  3 ปีติดต่อกันปีการศึกษา 2558 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ “Hommage à SAR La Princesse Maha Chakri Sirindhorn pour son soutien de la diversité linguistique et culturelle”  (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนับสนุนความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม)ผู้นำเสนอผลงานเป็นภาษาฝรั่งเศส  นางสาวสุชานาถ บุญเลิศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2559 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ              “Célébrons les 160 ans de  relations franco-thaïes” (ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส 160 ปี)               ผู้นำเสนอผลงานเป็นภาษาฝรั่งเศส  นางสาวรังสิมาฐิติ ไทรชมภู  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2560 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ              “En avant, le français avec l’ATPF! Célébrons

Read more