ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ(English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562 และตารางสอบ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ(English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562 และตารางสอบ        

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนพิเศษ(English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562 และตารางสอบ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนพิเศษ(English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562 และตารางสอบ            

Read more

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program  ปีการศึกษา  2561   รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 EP, MEP   รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 EP, MEP

Read more

IT’S A THREE-PEAT

CONGRATULATIONS TO MNR STUDENTS ON WINNING HRS PRINCESS AWARDS! Royally Bestowed Grand Prix in French Exhibit Competition  2015-2017 Bestowed by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn For the Annual Competition of the Thai Association of French Teachers with participants from schools all over the country. กิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประทานรางวัล รางวัลพระราชทานยอดเยี่ยม การแข่งขันประกวดบอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส  3 ปีติดต่อกันปีการศึกษา 2558 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ “Hommage à SAR La Princesse Maha Chakri Sirindhorn pour son soutien de la diversité linguistique et culturelle”  (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนับสนุนความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม)ผู้นำเสนอผลงานเป็นภาษาฝรั่งเศส  นางสาวสุชานาถ บุญเลิศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2559 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ              “Célébrons les 160 ans de  relations franco-thaïes” (ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส 160 ปี)               ผู้นำเสนอผลงานเป็นภาษาฝรั่งเศส  นางสาวรังสิมาฐิติ ไทรชมภู  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2560 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ              “En avant, le français avec l’ATPF! Célébrons

Read more

67th SILAPA Central and Eastern Region Competition

For the 67th SILAPA Central and Eastern Region event, the Secondary Educational Service Area Office 1 awarded Matthayom Watnairong School for their booth presentation. The theme of the presentation was “Enhance English Proficiency” . This event took place in Srinakharinwirot University, Ongkharak Campus in Nakornnayok from 4th to 6th January, 2018. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มอบหมายให้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเป็นผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หัวข้อ “การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2561 ณ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก View the full picture gallery here.  

Read more