ประชาสัมพันธ์โครงการ Women Will

womenwill.com
โรงเรียนวัดนายโรงจัดกิจกรรม ร่วมกับ Google ประเทศไทยจัดกิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาสตรีโครงการ Women Will ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557

[box type=”info” size=”large” style=”rounded” border=”full”]”I believe the Internet is essential in this day and age”.[/box]

กำหนดการ

13:30 ลงทะเบียน และ รับอาหารว่าง

14:00 แนะนำโครงการ Women Will เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดย คุณพรทิพย์ กองชุน, หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย

14:10 เชื่อมสายสัมพันธ์แม่ลูกด้วยอินเทอร์เน็ต โดย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดนายโรง

14:20 เริ่มฝึกอบรมโดยลูกสอนคุณแม่ เข้าใจอินเทอร์เน็ต ช่วยลูกทำการบ้านและหาข้อมูลที่สนใจด้วย Search ดูความรู้และความบันเทิงบน YouTube แบ่งปันสิ่งดีๆ กับลูกผ่าน Google+ และ Hangouts ใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย

15:45 ถามตอบ และรับชุดฝึกอบรม

ผู้ปกครองสตรีท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม(พร้อมกับนักเรียนในปกครองของท่าน 1 คน)สามารถติดต่อ โทร 02 424 1826 ต่อ 104 ภานในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม http://www.womenwill.com/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *