การประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิ้งค์ ==> ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *