NR Orientation 2024

🥳NR Orientation 2024🥳

📍เตรียมตัวพบกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (NR Orientation 2024) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

🧩นักเรียนจะได้พบกับกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย อาทิ กิจกรรมสันทนาการโดยครูและรุ่นพี่, ทำความรู้จักกับครูที่ปรึกษา, การขอเอกสารทางวิชาการ, ระเบียบวินัยโรงเรียน, รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร(กิจกรรมวัคซีนใจ) และมีการพานักเรียนแนะนำห้องปฏิบัติการต่างๆ (School tour) อีกด้วย

โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่นายโรง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมวัคซีนใจ

🧍‍♀️🧍การแต่งกายนักเรียน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สวมชุดพละโรงเรียน (นักเรียน ม.1 หากนักเรียนยังไม่มีสามารถสวมชุดพละโรงเรียนเดิมได้)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สวมเสื้อสีขาวสุภาพ(ไม่ใส่เสื้อกล้ามหรือสายเดี่ยว กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ)

แล้วพบกันนะคะ😉

หากมีข้อสอบถาม ติดต่อได้ที่

Email👉nrorientation@gmail.com

Instagram👉nrorientation

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและภาคีเครือข่ายโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *