พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

open-house2015

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา 08.00-10.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *