🔔ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิการเลือกตั้งประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อย🔔

นายสุวิจักษณ์ เตชะสว่างวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ลงสมัครคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็ก เขตบางกอกน้อย จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิการเลือกตั้งประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *