📣แจ้งหนังสือ​จากโรงเรียนรักษาดินแดน เรื่อง การฝึกภาคสนามนักศึกษา​วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา​ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *