📣เอกสารการมอบตัวนักเรียนและใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563

🚩ดาวน์โหลด​เอกสารการมอบตัวนักเรียนได้ที่ https://drive.google.com/file/d/12OZ53rXdU99mOMKIUHGUk9vkLr7-MNV7/view?usp=drivesdk

🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนได้ที่​ https://drive.google.com/file/d/1hqSpZInZewUeIHU8oEKL6W–x0IjMQrH/view?usp=drivesdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *