📣ประชา​สัมพันธ์​กำหนดการแจกหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์​การเรียน ประจำปีการศึกษา​ 2563

กลุ่มบริหารวิชาการแจ้งกำหนดการแจกหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์​การเรียนให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา​ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *