📣ประชาสัมพันธ์แผนผังภายในโรงเรียนและสถานที่จอดรถร่วมงาน Nairong Open House 2021

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ขอความอนุเคราะห์ The Sense ปิ่นเกล้า อำนวยความสะดวกในการจอดรถเข้าร่วมงาน Nairong Open House 2021 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 โดยผู้ร่วมงานสามารถนำใบจอดรถประทับตราได้ที่ภายในโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงบริเวณจุดคัดกรอง หากมีการประทับตราท่านสามารถจอดรถฟรีรวมทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click แล้วพบกันนะคะ 😉🏫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *