📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง ประกาศ​รายชื่อ​ผู้มีสิทธิ์​สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​1​ และ​ 4 ห้องเรียน​ปกติ (IEP) ปีการศึกษา ​2563

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ประกาศ​​รายชื่อ​นักเรียนที่มีสิทธิ์​สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​1​ และ​ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา ​2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *