📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 27 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ==> Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *