📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง ขอความร่วมมือ​ในการจอดรถของผู้ปกครอง​ในวันรายงานตัว 🙏ขอบคุณ​ในความร่วมมือ​🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *