📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรองระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ และ​ 4 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program) (ครั้งที่ 2)

🚩ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียกสำรองลำดับที่ 3 – 4

1. เด็กชายณัฐกรณ์ แพทย์หลวง เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 2011042

2. เด็กหญิงพรพนิต ศรีธีรวิชัย เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 2011096

– รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrnewstudent63m1

🚩ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียกสำรองลำดับที่ 9 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

1. นางสาวภัณฑิรา แซ่เฮ้อ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 2041103

– รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrnewstudent63m4

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวและกรอกเอกสารในระบบออนไลน์ ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 และมามอบตัวในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2

📣เอกสารการมอบตัวนักเรียนและใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563

🚩ดาวน์โหลด​เอกสารการมอบตัวนักเรียนได้ที่
https://drive.google.com/…/1y7t2GjeQHZkXdpq26UWVdVpSA…/view…

🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ได้ที่​ https://drive.google.com/…/1hqSpZInZewUeIHU8oEKL6W–x…/view…

🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ได้ที่​
https://drive.google.com/…/1pt6W0q0pF-GjtD68Nbox9b0o2…/view…Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *