📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ การ​รายงานตัว​และ​มอบตัว​ลำดับสำรอง ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้อง​เรียนพิเศษ​ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2563 (ครั้งที่ 4)

🚩ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

– ห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 2 คน (ลำดับที่ 5 – 6)

– ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 4 คน (ลำดับที่ 16 – 19)

– รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrreport63m1

🚩 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

– ห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 9)

– รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrreport63m4

🚩 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวในระบบออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 และ มามอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2

⚠️นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตาม วัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ ⚠️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *