📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง รายชื่อ​นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563

🚩รายงานตัวในระบบออนไลน์  ภายในวันที่  12  มิถุนายน 2563  เวลา 16.00 น.
– กรอกข้อมูลตาม link ดังแนบ https://bit.ly/nrnewstudent63m1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *