📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ ประกาศ​รับใบเสนอราคา งานจัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 251 เครื่อง​ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ​ พร้อมรื้อถอน ขนย้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *