📣ประกาศ​รายชื่อ​ผู้ได้รับทุนการศึกษา​ประจำ​ปีการศึกษา​ 2565 ชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 และชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ห้องเรียน​ปกติ​ Integrated English Program: IEP

📣ประกาศ​รายชื่อ​ผู้ได้รับทุนการศึกษา​ประจำ​ปีการศึกษา​ 2565 ชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 และชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ห้องเรียน​ปกติ​ Integrated English Program: IEP

สามารถ​รายงานตัว​ผ่านระบบออนไลน์​ที่ bit.ly/nrreport65m1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *