📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา 2563 และตารางสอบคัดเลือก

ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่วัดบางบำหรุและห้างเดอะเซ้นส์ โดยทางโรงเรียนมีรถรับ-ส่งจากห้างเดอะเซ้นส์ถึงโรงเรียน 🚌

ตารางการสอบคัดเลือกเข้าเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *