📣ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 และระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 4 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program) ปีการศึกษา​ 2563

📣ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 และระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 4 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program) ปีการศึกษา​ 2563

หมายเหตุ: วันรับสมัครและวันสอบคัดเลือกให้ติดตามประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *