📣ประกาศตารางจำหน่ายแบบเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ​ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม​ 2563

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ประกาศตารางจำหน่ายแบบเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ​ บริเวณห้องโภชนาการ ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม​ 2563 โดยขอความร่วมมือ​ผู้ปกครอง​เดินทางไปตามวันและเวลาที่กำหนดตามตารางที่แนบ

☑️มาตรการ​ความปลอดภัย​☑️

ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง เตรียมถุงผ้า และเตรียมค่าใช้จ่ายให้พอดีหรือใส่ซองมาชำระ (ราคาหนังสือของแต่ละห้องเรียนได้ระบุบนตารางที่แนบมาแล้ว)​ โรงเรียน​มีระบบการคัดกรอง เรื่องการวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในการรอ

หมายเหตุ: นักเรียนที่สั่งซื้อเครื่องแบบไว้หรือสั่งปักไว้กับทางโรงเรียน​สามารถรับได้ในวันและเวลาเดียวกันตามตารางแต่ละห้องเรียนที่ห้องโภชนาการ โดยนำหลักฐานการรับมาด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *