📣ประกาศจากศูนย์​การนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การสอบภาคทฤษฎี​ผ่านระบบออนไลน์

** ปัญหาสอบภาคทฤษฎีสำหรับ นศท.ชั้นปีที่ 3 (ชาย, หญิง) คลิกที่ Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *