📣ขอประชาสัมพันธ์​เชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ประจำปี 2563

📣ขอประชาสัมพันธ์​เชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 13 กุมภาพันธ์​ พ.ศ.2563 ณ ลานหน้าท่านเจ้ากรับ โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เวลา 06.30-08.40 น.🎊✨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *