📊สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 1​ และ 4 ห้องเรียนพิเศษ​ EP/MEP ปีการศึกษา​ 2564

📊สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 1​ และ​ 4 โครงการ​ห้องเรียน​พิเศษ​ (English Program, Mini English Program) โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ปีการศึกษา​ 2564 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *