💙💛💚กิจกรรมรวมใจน้อง คล้องใจพี่💙💛💚

กิจกรรมรวมใจน้อง คล้องใจพี่ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 น. – 16.30 น.ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *