🏥การเตรียมความพร้อม​และขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน​ไฟเซอร์💉

นักเรียนพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเปล่าเยอะ ๆ และควรเผื่อเวลาเดินทางกรณีอาจมีเหตุจราจรติดขัดด้วยนะคะ 😉

หมายเหตุ​:
🚩กำหนดการฉีดวัคซีน​วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นี้ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน​เข็มที่ 1 เท่านั้น
📌สำหรับนักเรียนที่รับวัคซีน​เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม​ 2564 ไปแล้ว รับวัคซีน​เข็มที่ 2 ตามวันและเวลาบนใบนัดได้เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *