🎊ยินดีต้อนรับ​และขอแสดง​ความยินดี​อย่างยิ่ง🎊

🎊ยินดีต้อนรับ​และขอแสดง​ความยินดี​อย่างยิ่งกับ นายนันทวัฒน์ คำบุดดี🎊

ประชาสัมพันธ์​โดยงานขวัญและกำลังใจ​ กลุ่มบริหารงานบุคคล​ โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *