🎊ขอแสดงความยินดี🎊

ผลการแข่งขันของ เด็กหญิงภูญาดา จารุทัศนีย์ ม.3/5​ นักเรียนโรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรง (Puyada Jarutassanee)
จากสถาบัน Russian Dance Academy “Katyusha”
ครูฝึกสอน Miss Katherine Aliakseyeva
ตลอดระยะเวลาตั่งแต่วันที่ 2-14 พ.ค ณ สหพันธนรัฐรัสเซีย
ยอดรวมรายการการแข่งขัน – 5 รายการ

 1. วันที่ 5-7 พ.ค 2566“ Открытые страницы Тула», เมือง Tula
  🥇รางวัลที่ 1 Folk dance Solo 13-15 years
  🥈รางวัลที่ 2 lyrical Dance solo 13-15 years
  🥇รางวัลที่ 1 Folklore dance Solo 13-15 years
  🏆 รางวัล “Grand Prix” ประเภททีม
 2. วันที่ 7 พ.ค 2566 «Международный фестиваль- конкурс « Бал Победы», เมือง Moscow

🥇รางวัลที่ 1 Folk Dance Solo 13 years
🥇รางวัลที่ 1Folklore Dance solo 13years
🥈รางวัล ที่2 modern dance solo 13 years
🏆Special award “ For artistry “
🏆 รางวัล “Grand Prix” ประเภททีม

 1. วันที่ 7-10 พ.ค 2566 “Grand Dance Festival“, เมือง Moscow

🏆รางวัลที่ 1 Folk dance Group (Open age) ประเภททีม

 1. 13 พ.ค 2566 ได้ร่วมแสดงในงาน «Мы дети России» ณ The Stage Kremlin Palace, เมือง Moscow
 2. วันที่ 14 พ.ค 2566 “International Dance Competition”, «Танцевальный Мир», เมือง Moscow

🏆รางวัลที่1 Folk Dance Solo 13years
🏆Special award “ For artistry “
🏆 รางวัล “Grand Prix” ประเภททีม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *