🎊ขอแสดงความยินดี🎊

💐นางสาวณัฐกฤตา อำนรรฆกิตติกุล ม.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ แบดมินตันคู่ผสม รุ่นอายุ 16 ปี ในรายการ “The Lake Junior Championship” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565

💐น.ส. ณัฐกฤตา อำนรรฆกิตติกุล ม.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตัน คู่ผสม รุ่นอายุ 15 ปี ในรายการ “The mall badminton championship 2020” เมื่อวันที่ 3-8 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *