โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *