โรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรงรับมอบ Face shield จากตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 2 ปีการศึกษา​ 2563

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรงและคณะครู รับมอบ Face shield จำนวน 100 ชิ้น จากตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปใช้ในสาธารณะ​ประโยชน์​ในการต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม คลิ๊ก ==> VIDEO 1, VIDEO 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *