โรงเรียนมัธยม​วัดนายโรง จัดกิจกรรม​การประชุมผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการ​สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

โรงเรียนมัธยม​วัดนายโรง จัดกิจกรรม​การประชุมผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการ​สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook​ live ในวันอาทิตย์​ที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน​มัธยมวัดนายโรง
Page Facebook​: NR English Program Page
https://www.facebook.com/EnglishProgramMatthayomwatnairongSchool/videos/340434546621722/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/EnglishProgramMatthayomwatnairongSchool/videos/340434546621722/?sfnsn=mo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *