โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากถาวรานุกุล อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากถาวรานุกุล อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

รูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่ https://photos.app.goo.gl/iVuBt7vuTgFapQcLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *