โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้มีการจัดแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้มีการจัดแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยมีนายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน การแนะแนวในครั้งนี้ได้รีบเกียรติจาก ดร.ญาสุมินทร์ ไทยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมไทยจีนแห่งมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน เป็นวิทยากรแนะแนว ซึ่งถูกจัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง NR Digital Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *