โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมกับสถาบันเตรียมโดม จัดกิจกรรมติวฟรี

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมกับสถาบันเตรียมโดม จัดกิจกรรมติวฟรี ซึ่งสถาบันเตรียมโดมได้จัดกิจกรรมทางการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในชื่อโครงการ “เตรียมโดม โรดโชว์ พิชิต TCAS 68 by ครูพี่วิน” วิชา T-GAT2 T-GAT3 และวิชา A-Level สังคมศึกษา ในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.10 – 15.30 น. โดยครูพี่วิน (อาจารย์นาวิน แซ่โค้ว) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนที่สนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *