โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ต้อนรับโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *